Кои сме ние

Кои сме ние?

Асоциацията на завършилите колежа по отбраната на НАТО – България (АЗКОН – България ) е учредена на 19 юни 2001 г. като неправителствена организация с идеална цел в съответствие с българските закони. АЗКОН – България е създадена от български офицери, завършили Колежа по отбраната на НАТО в Рим като част от международната Асоциация на завършилите колежа по отбраната на НАТО..

Структура

АЗКОН – България се управлява от Общо събрание и Управителен съвет. Редовни членове на АЗКОН са завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Рим. За „Почетен член“ или „Асоцииран член“ на АЗКОН – България могат да се приемат български и чуждестранни граждани с изключителен и значим принос към Асоциацията, както и към процеса на присъединяването на България към НАТО.

В момента редовни членове на Асоциацията са военнослужещи от Министерство на отбраната,  Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и българските военни мисии в чужбина. Асоциацията включва и един цивилен експерт, изпълняващ длъжността Изпълнителен директор на АЗКОН – България, както техническия персонал.

 

Управителен съвет:

  • Полк. Иван Иванов – президент

о.р. полк. Иван Иванов

Полк. Инж. Иван Иванов е президент на Асоциация на завършилите Колежа по отбраната на НАТО – България от нейното основаване през 2001г.
Завършил е Висшето военнoто артилерийско училище в, гр. Шумен с военна специалност: „Земна артилерия“ и цивилна квалификация: „Инженер по електронни изчислителни системи“ през 1979, а през 1986 – Военна Академия: „Г.С.Раковски“ в гр. София.
Полк. Иванов е завършил курс за старши офицери в Колежа по отбраната на НАТО в Рим, Италия през 1998, както и различни курсове в областта на „Предотвратяване на конфликти и управление на кризи“ и „Миропоазващи операции“ във Виена, Австрия и Оберамергау, Германия в периода 1996 – 2001 г.
През периода 1996-1997 г. полк. Иванов служи като Военен наблюдател на ООН и заема различни старши постове в мисиите на ООН в Таджикистан.

  • Полк. Пламен Халачев – вицепрезидент

Полк. инж. Пламен Халачев е вице-президент на АЗКОН – България и един от учредителите на Асоциацията.
Завършил е Висшето военно общовойсково училище “В. Левски” във Велико Търново. Офицерската му служба е преминала в гарнизоните Харманли, Стара Загора и София.
Полк. Халачев е завършил Колежа по отбраната на НАТО през 1999 г. Преминал е квалификационни  курсове в Колежа по отбрана на Кралство Холандия и в Института по управление на отбранителните ресурси в Монтерей, Калифорния.

  • Кап. 1 ранг д-р Янцислав Янакиев – секретар

Кап. 1 ранг д-р Янцислав Янакиев е старши научен сътрудник и началник на секция в Института за перспективни изследвания за отбраната във Военна академия „Г. С. Раковски“.
Завършил е ВВМУ „Н. Вапцаров“ във Варна през 1982 г. и има докторска степен по социология от Института по социология на БАН от 1995 г.
Специализира като стипендиант на Колежа по отбраната на НАТО в Рим през 1999 г. и в Университета в Кьолн през 2001 г.
Кап. 2 ранг Янакиев е член ма Международната социологическа асоциация, Изследователски комитет „Въоръжени сили и общество“, на Европейската изследователска група общество- армия (ERGOMAS) с секретар на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Рим от нейното основаване през 2001 г.
Автор е на повече от 30 монографии и статии, които са публикувани както в България, така и в международни научни издания.

  • Полк. Илия Милушев – член на управителния съвет

Полковник Илия Милушев е началник на отдел “Оперативна съвместимост” в управление “Планиране и развитие на ВВС” в Главния щаб на ВВС.
Завършил е ВНВВУ “Г.Бенковски” в гр. Долна Митрополия през 1982 г., ВА “Г.С.Раковски” през 1994 г. и Колежа на НАТО по отбраната в Рим през 2000 г.
По време на службата си е преминал през всички основни длъжности от младши пилот до командир на авиобаза.
Член е на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Рим от нейното основаване през 2001 г. На Управителния съвет е член от 2002 г.

  • Д-р Кръстю Илов – изпълнителен директор и член на управителния съвет

Посланик д-р Кръстю Илов е съветник в парламентарна група “Национален идеал за единство”.
Завършил е Московски държавен институт за международни отношения, Факултет “Международни отношения” – 1974г. и Дипломатическа академия – гр. Москва през 1990г.
През 1990г. защитава докторска дисертация на тема “Външната политика на Либия и интеграционните процеси в Магреба”, Дипломатическа академия – гр. Москва и получава научно звание доктор на историческите науки.
В периода 1993 – 1999  той е посланик във ВСНЛАДжамахирия ( Либия ), а през 2001 – кандидат за вицепрезидент на Р България. Изпълнителен директор на Асоциация на завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Рим – България е от 2001г.,а от 2003 – член на Управителния Съвет на Асоциацията.

  • Янко Янков – член на управителния съвет

В рамките на АЗКОН – България са сформирани няколко експертни групи за разработването на различни проекти. Групите включват профилирани специалисти, избрани в зависимост от темите на проектите. Към тях няма изискване да бъдат членове на АЗКОН – България.