Кои сме ние

Асоциацията на завършилите колежа по отбраната на НАТО – България (АЗКОН –България) е учредена на 19 юни 2001 г. като неправителствена организация с идеална цел в съответствие с българските закони. АЗКОН – България е създадена от български офицери, завършили Колежа по отбраната на НАТО в Рим като част от международната Асоциация на завършилите колежа по отбраната на НАТО..

АЗКОН – България се управлява от Общо събрание и Управителен съвет. Редовни членове на АЗКОН са завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Рим. За „Почетен член“ или „Асоцииран член“ на АЗКОН – България могат да се приемат български и чуждестранни граждани с изключителен и значим принос към дейността на Асоциацията и структурите на Алианса.

В момента редовни членове на Асоциацията са военнослужещи от Министерство на отбраната,  Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и българските военни мисии в чужбина. Асоциацията включва и един цивилен експерт, изпълняващ длъжността Изпълнителен директор на АЗКОН – България, както техническия персонал.

Основател, първи президент на Асоциация на завършилите Колежа по отбраната на НАТО и неин почетен председател е полк. о.р. инж. Иван Иванов.
Той е завършил Висшето военнoто артилерийско училище в, гр. Шумен с военна специалност: „Земна артилерия“ и цивилна квалификация: „Инженер по електронни изчислителни системи“ през 1979, а през 1986 – Военна Академия: „Г.С.Раковски“ в гр. София.
Полк. Иванов е завършил курс за старши офицери в Колежа по отбраната на НАТО в Рим, Италия през 1998, както и различни курсове в областта на „Предотвратяване на конфликти и управление на кризи“ и „Миропоазващи операции“ във Виена, Австрия и Оберамергау, Германия в периода 1996 – 2001 г.
През периода 1996-1997 г. полк. Иванов служи като Военен наблюдател на ООН и заема различни старши постове в мисиите на ООН в Таджикистан.

В Управителния съвет влизат:
Полк. о.р. инж. Пламен Халачев – един от учредителите на Асоциацията.
Завършил е Висшето военно общовойсково училище “В. Левски” във Велико Търново. Офицерската му служба е преминала в различни гарнизони на страната.
Полк. Халачев е завършил Колежа по отбраната на НАТО през 1999 г. Преминал е квалификационни  курсове в Колежа по отбрана на Кралство Холандия и в Института по управление на отбранителните ресурси в Монтерей, Калифорния.

Полковник о.р. инж. Илия Милушев – съветник на Президента на Р България по въпросите на отбраната и въоръжените сили. Завършил е ВНВВУ “Г.Бенковски” в гр. Долна Митрополия през 1982 г., ВА “Г.С.Раковски” през 1994 г. и Колежа на НАТО по отбраната в Рим през 2000 г.
По време на службата си е преминал през всички основни длъжности от младши пилот до командир на авиобаза и е доказал се пилот-изтребител.
Член е на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Рим от нейното основаване през 2001 г. и на Управителния съвет – от 2002 г.

Полковник о.р. доцент Георги Цветков – завършил Висшето военнoто артилерийско училище в, гр. Шумен с военна специалност: „Земна артилерия“ и цивилна квалификация: „Инженер по електронни изчислителни системи“. Той има изключителен принос към изграждането на модерна система за кариерно развитие на офицерския и сержантски състав на БА и към усъсвършенстването на военно-образователната система на Българската армия.
Полк Цветков има съществен принос към разработването на концептуалната и теоретична база на отбраната и въоръжените сили.

Подполковник о.р. Пламен Стоянов – Завършил е Висшето военно общовойсково училище “В. Левски” във Велико Търново и военна академия. Офицерската му служба е преминала в различни гарнизони на страната. Подполк. Стоянов е доказал се журнлист, качествата на когото се потвърдиха по време на дейността му като главен редактор на „Военно издателство“ в предходните години.

Секретар на Асоциацията е о.р. Кап. 1 ранг професор Янцислав Янакиев – сътрудник в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.
Завършил е ВВМУ „Н. Вапцаров“ във Варна през 1982 г. и има докторска степен по социология от Института по социология на БАН от 1995 г.
Специализира като стипендиант на Колежа по отбраната на НАТО в Рим през 1999 г. и в Университета в Кьолн през 2001 г.
Кап. 2 ранг Янакиев е член ма Международната социологическа асоциация, Изследователски комитет „Въоръжени сили и общество“ и на Европейската изследователска група общество- армия (ERGOMAS). Автор е на десетки монографии и статии, които са публикувани както в България, така и в международни научни издания.

Посланик д-р Кръстю Илов е Завършил е Московски държавен институт за международни отношения, Факултет “Международни отношения” – 1974 г. и Дипломатическа академия – гр. Москва през 1990 г. и е експерт по външна политика и международни отношения в АЗКОН.
През 1990 г. защитава докторска дисертация на тема “Външната политика на Либия и интеграционните процеси в Магреба”, Дипломатическа академия – гр. Москва и получава научно звание доктор на историческите науки.
В периода 1993 – 1999  той е посланик в Либия, а през 2001 – кандидат за вицепрезидент на Р България.