Новини

През 2019 г. АЗКОН продължи активното си участие в процеса, насочен към единение и обединение на военно-патриотичните организации.  Разработени и предложени на съсловните организации бяха  принципите и възможните варианти за неговото осъществяване.
___________________________________________________________________________________
На 12 април 2019 г. АЗКОН взе участие в Конфедеративния съвет на Конфедерация на обществени организацуии от сигурността и отбраната (КООСО).  На съвета бяха разисквани въпроси по укрепването и организационното изграждане на Конфедерацията и ролята й в обединението на военно-патриотичните организации.
___________________________________________________________________________________
През м. октомври 2018 г. в Рим се проведе „65th Annual Anciens’ Conference“ на организациите на випускниците на Колежа по отбраната на НАТО. Поради невъзможност за участие  в конференцията на членове на АЗКОН, организацията беше представена на конференцията  от българският представител в Колежа, полк. Милков.
___________________________________________________________________________________
На 22 май 2018 г.  Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната и фондация „Фридрих Еберт“ организираха конференция на тема „България в общата европейска отбрана“. АЗКОН  взе участие с в конференцията с доклад и присъствие на свои членове.
___________________________________________________________________________________
През 2018 г. АЗКОН се включи в инициативата за събирае на подписи за петиция против тавана на пенсиите.
___________________________________________________________________________________
Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО взе участие в националния събор на запасното войнство, проведен през м. септември 2018 г. в Казанлък. Доклад по проблемите на социалната политика във въоръжените сили изнесе председателят на АЗКОН.
___________________________________________________________________________________
Управителният съвет на АЗКОН се присъедини към инициатива за единение на запасното войнство. В ход на обсъждане е проект на Харта за национално обединение на военно-патриотичните организации.
___________________________________________________________________________________
Участвайки в процеса на актуализиране на нормативната база на националната сигурност и отбрана, АЗКОН разработи проект „Концепция на проектозакон за Резерв на въоръжените сили на България“. Проектът е беше възложен от Комисията по отбраната към 40-то Народно събрание и цели привеждането на системата на резерва в съответствие с променените състав, структура и задачи на Въоръжените сили.
___________________________________________________________________________________
Първото събрание на членовете на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО за 2018 г. се състоя през м. март. Бяха приети нови членове. Ентусиазирано беше посрещнато решението на Управителния съвет за организиране на неофициална среща на членовете на АЗКОН и техните семейства през втората половина на месец юни в гр. Трявна.
___________________________________________________________________________________
В периода януари – март 2007 г., в Културно – информационния център на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Сливен бяха проведени редица срещи с местната общественост по въпросите на съвместното използване на български военни съоръжения. В срещите взеха участие представители на различни обществени слоеве от Сливен и региона.
___________________________________________________________________________________
На 20 декември 2006 г. Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО организира традиционната си Благотворителна вечер. По време на събитието бяха събрани повече от 10 000 лева, които бяха разпределени между семействата на военнослужещите, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Участие в благотворителната вечер взеха Министерството на отбраната на България, Генералният щаб, министерства и ведомства, представители на посолствата, интелектуалци и общественици.
___________________________________________________________________________________

През месец ноември 2006 г. личният състав на Колежа по отбраната на НАТО – Рим посети София. Организирана беше среща на Генерал – майор Никола де Сантис и неговата делегация с Управителния съвет на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО. По време на срещата страните изразиха своето задоволство от взаимното сътрудничество. Делегацията на Колежа по отбраната на НАТО даде висока оценка за дейностите на АЗКОН – България през 2006 г.
___________________________________________________________________________________
Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО организира конференция – “Ролята на стратегическото сътрудничество със САЩ за сигурността и отбраната на България. Основни принципи, процедури и възможни последствия от присъствието на Американски въоръжени сили и съвместното ползване на военни въоръжения на българска територия”. Конференцията ще се състои в парк-хотел “Москва” – “Малка зала” на 20 септември, сряда, от 10.00 ч. до 14.00ч.
___________________________________________________________________________________
21 юни 2006 Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО организира международна конференция на тема: “Трансформации в политиката за регионална сигурност и отбранителните технологии на 21 век”. Конференцията беше организирана под Патронажа на Министъра на отбраната на Република България, със  съдействието на Американската търговска камара в България и Дженерал Дайнамикс. Основните доклади бяха представени от  лорд Джордж Робъртсън, Главен секретар на НАТО 1999-2003, генерал Пол Кърн, Главнокомандващ на  Командването за материално-техническо осигуряване на Сухопътните войски на САЩ 2001-2004 г.,
Януш Бугайски, директор на проект “Нови европейски демокрации”, Уилям Смидер, вицепрезидент, “General Dynamics”, Кристиян Фукс, Президент на STEYR. През втората част на конференцията бяха демонстрирани постиженията на “General Dynamics” в развитието на тактически комуникационно-информационни системи за въоръжените сили. Беше представена, също така, и специализирана програма на компанията за демилитаризация (утилизация) на излезли от употреба оръжия и муниции.