Новини

През м. октомври 2018 г. в Рим се проведе „65th Annual Anciens’ Conference“ на организациите на випускниците на Колежа по отбраната на НАТО. Поради невъзможност за участие  в конференцията на членове на АЗКОН, организацията беше представена на конференцията  от българският представител в Колежа, полк. Милков.


На 22 май т.г.  Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната и фондация „Фридрих Еберт“ организираха конференция на тема „България в общата европейска отбрана“. АЗКОН  взе участие с в конференцията с доклад и присъствие на свои членове.АЗКОН се включи в инициативата на СОСЗР за събирае на подписи за петиция против тавана на пенсиите.


Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО взе участие в националния събор на запасното войнство, проведен през м. септември 2018 г. в Казанлък. Доклад по проблемите на социалната политика във въоръжените сили изнесе председателята на АЗКОН.


Управителният съвет на АЗКОН се присъедини към инициатива за единение на запасното войнство. В ход на обсъждане е проект на Харта за национално обединение на военно-патриотичните организации.


Участвайки в процеса на актуализиране на нормативната база на националната сигурност и отбрана, АЗКОН разработи проект „Концепция на проектозакон за Резерв на въоръжените сили на България“. Проектът е беше възложен от Комисията по отбраната към 40-то Народно събрание и цели привеждането на системата на резерва в съответствие с променените състав, структура и задачи на Въоръжените сили.
Първото събрание на членовете на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО за годината се състоя на 28 март. Бяха приети нови членове. Ентусиазирано беше посрещнато решението на Управителния съвет за организиране на неофициална среща на членовете на АЗКОН и техните семейства през втората половина на месец юни, в гр. Трявна.


В периода януари – март 2007 г., в Културно – информационния център на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Сливен бяха проведени редица срещи с местната общественост по въпросите на съвместното използване на български военни съоръжения. В срещите взеха участие представители на различни обществени слоеве от Сливен и региона.


На 20 декември 2006 г. Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО организира традиционната си Благотворителна вечер. По време на събитието бяха събрани повече от 10 000 лева, които бяха разпределени между семействата на военнослужещите, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Участие в благотворителната вечер взеха Министерството на отбраната на България, Генералният щаб, министерства и ведомства, представители на посолствата, интелектуалци и общественици.


През месец ноември 2006 г. личният състав на Колежа по отбраната на НАТО – Рим посети София. Организирана беше среща на Генерал – майор Никола де Сантис и неговата делегация с Управителния съвет на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО. По време на срещата страните изразиха своето задоволство от взаимното сътрудничество. Делегацията на Колежа по отбраната на НАТО даде висока оценка за дейностите на АЗКОН – България през 2006 г.


 


Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО организира конференция – “Ролята на стратегическото сътрудничество със САЩ за сигурността и отбраната на България. Основни принципи, процедури и възможни последствия от присъствието на Американски въоръжени сили и съвместното ползване на военни въоръжения на българска територия”. Конференцията ще се състои в парк-хотел “Москва” – “Малка зала” на 20 септември, сряда, от 10.00 ч. до 14.00ч.


21 юни 2006 Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО организира международна конференция на тема: “Трансформации в политиката за регионална сигурност и отбранителните технологии на 21 век”. Конференцията беше организирана под Патронажа на Министъра на отбраната на Република България, със  съдействието на Американската търговска камара в България и Дженерал Дайнамикс. Основните доклади бяха представени от  лорд Джордж Робъртсън, Главен секретар на НАТО 1999-2003, генерал Пол Кърн, Главнокомандващ на  Командването за материално-техническо осигуряване на Сухопътните войски на САЩ 2001-2004 г.,
Януш Бугайски, директор на проект “Нови европейски демокрации”, Уилям Смидер, вицепрезидент, “General Dynamics”, Кристиян Фукс, Президент на STEYR. През втората част на конференцията бяха демонстрирани постиженията на “General Dynamics” в развитието на тактически комуникационно-информационни системи за въоръжените сили. Беше представена, също така, и специализирана програма на компанията за демилитаризация (утилизация) на излезли от употреба оръжия и муниции.