Програми и проекти

ИЗПЪЛНЕНО от МО по програма на АЗКОН-България в периода Юли 2013 – Август 2014 г:
– Спряна ликвидационната програма на ГЕРБ в областта на отбраната;
– Отменено закриването на 68 бригада специални сили, бригада Логистика и военновъздушна база Безмер (щяха да бъдат уволнени 1300 души);
– Предприети действия за възстановяване на батальона във Враца;
– Върнати са старите условия за пенсиониране на военнослужещите;
– Увеличени са парите за храна и облекло на военнослужещите и цивилните служители;
– Регламентирани са обезщетенията за съпругите на военнослужещите;
– Увеличена е минималната работна заплата по трудов договор с 8-14%;
– За ремонт на жилищата на военнослужещите – 3 млн. лв;
– Възстановена е дирекцията „Социална политика“ в МО и са отделени 14 млн лв. за социална политика;
– Внесени са промени в закона за военноинвалидите, с което се разширяват правата им;
– Предприети са мерки за подобряване на условията за приемане на военнослужещи от запаса и резерва във военно-лечебните заведения и почивни бази на МО, но времето не стигна за съответните промени в нормативната уредба;
– Промени в нормативната уредба – военно-патриотичните организации да могат да ползват военните клубове при облекчени условия;
– Прекратено раздаването на имоти;
– Беше подготвено създаването на военен пенсионен фонд, но също не стигна времето за това.

На 31 май 2006 г. във Военния клуб в Ямбол се проведоха пресконференция и обществена дискусия, на които бе предоставена информация за съвместните българо-американски съоръжения и за възможностите пред местния бизнес; Пресконференцията за журналисти от местни и национални медии се проведе от 12,30 часа в залата за пресконференции на Военния клуб; От 14,30 до 17 часа в голямата зала на Военния клуб се проведе обществена дискусия на тема: „Разполагането на съвместните българо-американски съоръжения в Югоизточна България – фактор за стабилност и просперитет на района”.

На 10 и 11 май 2006 г. във Военния клуб в Сливен се състояха няколко събития, на които бе предоставена пълна информация за съвместните българо-американски съоръжения: на 10 май /сряда/ се проведе пресконференция за журналисти от местните и национални медии; на 10 май се състоя и обществена дискусия на тема: „Разполагането на съвместните българо-американски съоръжения в Югоизточна България – фактор за стабилност и просперитет на района”; на 11 май /четвъртък/ бе проведен семинар на тема : ”Изисквания към българските фирми за съвместен бизнес с американски партньори”.

На 12.04.2006г. Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО проведе среща с обществеността на град Стара Загора на тема: “Съвместните Българско-Американски военни съоръжения в района на югоизточна България – фактор за стабилност и просперитет на региона”. На срещата присъстваха високопоставени представители на посолството на САЩ в България.

Коледен благотворителен коктейл под патронажа на Министъра на отбраната на Република България,организиран съвместно с Министерство на отбраната, за набиране средства за децата на военнослужещите, загинали при изпълнение на служебния си дълг, с участието на ръководството на Министерството на отбраната, Генералния щаб на Българската армия, на посланиците и военните аташета от НАТО – декември 2005.

На 19.04.2005г. Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Рим – България откри Културно-информационен център “НАТО – ЕС” в гр. Сливен. Церемонията по откриването на Центъра бе голямо събитие за града и бе широко отразена в медиите. На откриването присъстваха представители на висшите обществени среди, политици, областни управители и кметове, депутати, генерали и офицери, както и представители на дипломатическите мисии в България.

АЗКОН – България съвместно с Министерския съвет на Република България работи по проект на тема: “Осигуряване на равни възможности за професионална реализация и недопускане на дискриминация в Българската армия”.

Коледен благотворителен коктейл под патронажа на Министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски за набиране средства за децата на военнослужещите, загинали при изпълнение на служебния си дълг, с участието на ръководството на Министерството на отбраната, Генералния щаб на Българската армия, на посланиците и военните аташета от НАТО – декември 2004. през месец май 2004 г. АЗКОН – България проведе национална конференция на тема: “Управление на етническото, културното и полово разнообразие в професионалната армия: оценка приложимостта на опита на САЩ в условията на Българската армия”.

АЗКОН – България съвместно с Асоциацията на военните аташета акредитирани в България организира коктейл по случай приемането на България за пълноправен член на НАТО с участието на шестия старши випуск на Италианския висш институт на Генералния щаб, на заместник-министъра на отбраната, представители на обществеността и бизнес средите на Република България. Събитието бе широко отразено в електронните медии, април 2004.

Коледна благотворителна закуска за набиране средства за децата на военнослужещите, загинали при изпълнение на служебния си дълг, с участието на съпругите на ръководството на Министерството на отбраната, Генералния щаб, на посланиците и военните аташета от НАТО – декември 2003.

Участие на президента, вицепрезидента и секретаря на Асоциацията на ежегодната среща на ръководствата на националните Асоциации на завършилите колежа по отбраната на НАТО през м. септември 2003 г. в Рим.

Работа по програма на Демократичната комисия на посолството на САЩ на тема: “Управление на етническото, културното и половото разнообразие в професионалната армия: оценка приложимостта опита на САЩ в условията на Българската армия” – анализи, изследвания и семинари.