Мисия и задачи

Споделяйки основните цели на международната Асоциация, АЗКОН – България си е поставила и някои допълнителни цели. Те включват популяризиране на основните принципи и цели на Алиансa с цел утвърждаване на България като надежден партньор и уважаван член на Алианса.
Основни начини за постигане на целите на Асоциацията са съдействие за въвеждането на стандартите на НАТО в България, оказване на експертна и консултантска помощ в сферата на компетенции на АЗКОН, организиране и провеждане на различни мероприятия с образователна, научно-изследователска и практическа насоченост, действия по програми за сътрудничество от взаимен интерес с държавни институции и други неправителствени организации, организиране и участие в мероприятия с благотворителен характер, изготвяне и разпространение на различни информационни пакети, и др.